Przedstawiamy Państwu informacje niezbędne w momencie zgonu

 • W przypadku gdy zgon nastąpi w domu wzywamy lekarza pierwszego kontaktu – w dzień lub pogotowie ratunkowe – w nocy, dzwoniąc pod numer 999 lub 112 z telefonu komórkowego.
 • Lekarz wystawi kartę zgonu.
 • Mając kartę zgonu, prosimy Państwa o kontakt w celu zabrania ciała do chłodni, gdzie zostanie przygotowane do pogrzebu.
 • W przypadku gdy zgon nastąpi w szpitalu, to szpital wystawi kartę zgonu.
 • Pozostałe formalności związane z organizacją pogrzebu uzgadniamy w biurze naszego zakładu pogrzebowego.
 • Dokumenty potrzebne do wyrobienia skróconego aktu zgonu:
 • Karta zgonu wystawiona przez lekarza
 • Dowód osobisty osoby zmarłej
 • Dowód osoby zgłaszającej
 • Pismo z prokuratury, lub policji, gdy okoliczności zgonu są przedmiotem postępowania tych organów
 • Zarówno przy spopieleniu zwłok jak również przy pogrzebie tradycyjnym niezbędne są dwa akty zgonu.