poradnik pogrz 2
poradnik pogrz

Poradnik

Śmierć Bliskiej Osoby jest doświadczeniem trudnym, które wiąże się najczęściej z silnym stresem, utrudniającym racjonalne działanie. Zdajemy sobie sprawę z tych trudności, sygnalizowanych nam przez wielu naszych dotychczasowych Klientów, dlatego przedstawiamy Państwu informacje niezbędne w momencie zgonu

  1. W przypadku gdy zgon nastąpi w domu wzywamy lekarza pierwszego kontaktu – w dzień lub pogotowie ratunkowe – w nocy, dzwoniąc pod numer 999 lub 112 z telefonu komórkowego. Wezwany lekarz wystawi kartę zgonu. Mając kartę zgonu należy skontaktować się z wybranym zakładem pogrzebowym w celu zabrania ciała do chłodni, gdzie zostanie przygotowane do pogrzebu. Jeśli chcą powierzyć Państwo to zadanie Zakładowi Pogrzebowemu Dyderscy – prosimy Państwa o kontakt pod numerem telefonu:  603-256-728.
  2. W przypadku, gdy zgon nastąpi w szpitalu, to właśnie lekarz ze szpitala wystawia kartę zgonu. Po jej otrzymaniu należy skontaktować się z wybranym zakładem pogrzebowym. Zakład Pogrzebowy Dyderscy zawsze pozostaje do Państwa dyspozycji, aby służyć wsparciem w przygotowaniu uroczystości żałobnych. Pozostałe formalności, związane z organizacją pogrzebu, uzgadniamy w biurze naszego zakładu pogrzebowego.

Przypominamy, że dokumenty potrzebne do uzyskania skróconego aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego to:

  • Karta zgonu wystawiona przez lekarza
  • Dowód osobisty osoby zmarłej
  • Dowód osoby zgłaszającej

Zarówno w przypadku, gdy jako forma pogrzebu zostaje wybrany pochówek tradycyjny, jak i przy spopieleniu zwłok – niezbędne jest przedstawienie dwóch egzemplarzy aktu zgonu.

Zakład Pogrzebowy Dyderscy z Konina może w Państwa imieniu podjąć się dopełnienia wszystkich formalności urzędowych. Do tego potrzebne będzie upoważnienie dla naszej firmy w celu reprezentacji rodziny zmarłego w odpowiednich instytucjach. Jeśli natomiast zależy Państwu, aby podjąć się tego zadania osobiście, ale chcieliby Państwo uzyskać profesjonalne wsparcie – nasz wykwalifikowany pracownik może Państwu towarzyszyć w czasie załatwiania spraw urzędowych.